М аз Р А аз д О б Р А

Проект „Възстановяване на Украйна за мир и добро“

Всеукраинският благотворителен фонд „Мир и добро“ стартира инициативата „Възстановяване на Украйна за мир и добро“ и призовава да се присъедините към този благотворителен проект за съвместни усилия за подпомагане на украинците, които в резултат на въоръжената агресия на Русия срещу Украйна страдат от липса на жилища, загубени държавни обекти, собственост върху социална и критична инфраструктура, като училища, детски градини, лечебни заведения, администрации и културни институции.

Нашите усилия са насочени към преодоляване на последиците от военната агресия на Русия, възраждане на Украйна и възстановяване на нейната икономика.

В благотворителния проект участват както търговски, така и държавни структури и институции от украински и чуждестранен произход, депутати от всички нива, съответните комитети и комисии.

 ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

1. Провеждане на технически и разходен одит по отношение на възстановяването или изграждането на жилищни и промишлени обекти, критична инфраструктура на пострадали в резултат на въоръжената агресия на Русия срещу Украйна

2. Привличане и разпространение на частни благотворителни фондове за създаване на нов жилищен фонд на Украйна за замяна на разрушените и възстановяване на оцелелите

3. Разработване на програма за отлагане и преструктуриране на плащанията на взети преди това заеми за разработчици, участващи в програми за възстановяване

4. Прехвърляне на производство от други страни в Украйна с цел увеличаване на предлагането на стоки, които са от решаващо значение за реконструкцията на инфраструктурата и жилищния фонд и за създаване на нови работни места

5. Партньорство с държавни институции и частни фирми в разработването на програма за финансиране на строителството и възстановяването на жилища за сметка на дългосрочни заеми с нулева лихва за предприемачи

6. Участие в разработването на програма за включване на разработчиците в процеса на създаване на нови жилища чрез предоставяне на безплатни парцели и обекти на Фонда за държавна собственост на Украйна под формата на компенсация за участие в програми за възстановяване

7. Създаване на нови и възстановяване на съществуващи разрушени производствени мощности на територията на Украйна

Срокове за изпълнение на проекта: 2024-2027 г

bg_BGБългарски