М аз Р А аз д О б Р А


Доброволна проверка

Поради големия интерес към помощи и благотворителност въвеждаме допълнителни мерки за сигурност, за да предпазим нашите партньори и фонда като цяло от евентуални недобросъвестни лица.

В това време на несигурност и трудности се опитваме да бъдем възможно най-открити и прозрачни, но за съжаление има хора, които могат да използват добрите намерения на благотворителните фондации за лична изгода.

Ние наричаме всички наши дарители, приятели и партньори да бъдат особено внимателни и да проверяват информацията, която получават от лица, които се представят за доброволци на нашата фондация. За нас е изключително важно да запазим доверието и да гарантираме, че оказваната помощ наистина е насочена там, където е най-необходима.

От сега нататък можете лесно проверете доброволеца с помощта на QR кода, поставена на доброволческата му карта (важи за карти, издадени през 2024 г.). За да проверите, сканирайте QR кода с мобилното приложение и проверете дали този човек наистина е доброволец на нашата фондация.

Удостоверението за доброволец трябва да съдържа следните идентификационни данни:

     1. Трите имена на доброволеца
     2. снимка на доброволеца
     3. дата на раждане
     4. срок на валидност на удостоверението
     5. номер на лична карта

Всички сертификати, издадени преди 2024 г., можете да проверите, като се свържете с нас на имейл info@miraidobra.com или на телефон +38-066-848-80-88.

Обръщаме внимание и на факта, че доброволците на фондацията нямат правомощия да приемат помощ без писмено разрешение. Моля, уверете се, че съдействието се предоставя само след предварително съгласуване с фонда, оформено със съответни документи (задания, актове, договори и др.) и заверено с печат на фонда.

Ние правим всичко възможно, за да гарантираме сигурността и поверителността на нашите партньори и дарители. Благодарим ви за разбирането и лоялността към нашите общи цели. Заедно ще успеем да преодолеем всякакви трудности и проблеми. "

Front view of defocused female volunteer giving thumbs up

bg_BGБългарски